ماجرای جالب و خنده دار پمب بنزین

جمعه 27 فروردین 1395 ساعت 02:12

پارلین » مطالب طنز » ماجرای جالب و خنده دار پمب بنزین

طماجرای جالب و خنده دار پمب بنزین

ماجرای جالب و خنده دار پمب بنزین

رفتم پمپ بنز?ن، بنز?ن بزنم انقدر صف طو?ن? بود ?ادم رفت تو صف بنز?نم

وقت? راه باز شد خوشحال از ا?نکه از تراف?ک دراومدم گازشو گرفتم رفتم !

ا?ن با ?ه 4 ل?تر? لب اتوبان دارم پست م?زارم خخخ ...

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.